Edrychwch mewn manylder ar y materion sy’n wynebu’r plant a’r bobl ifanc mwyaf agored i niwed yng Nghymru.