Jodie, supported by Barnardo's smiles at her support worker

Stori Jodie

Pan ymosododd grŵp o blant ar Jodie, sy’n 11 oed, cafodd drawma mawr. Ond nid hi oedd yr unig un a gafodd gymorth gan Barnardo’s. Roedd ei chwaer yn dyst i’r ymosodiad, felly cafodd hi gymorth, yn ogystal â’i mam. 

Mae’r ‘dull teulu cyfan’ yn allweddol i waith Gwasanaeth Lles Teuluoedd Caerdydd sy’n darparu ystod eang o gymorth iechyd meddwl a lles, yn cynnwys therapi chwarae i blant a gweithdai i rieni. 

Roedd Heather, eu mam, wedi sylwi bod newid mawr yn ymddygiad ei phlant ar ôl yr ymosodiad. Pan oedd Jodie a’i chwaer fach allan yn y gymuned a draw oddi wrth diogelwch eu cartref, roedd y ddwy yn ymddangos fel eu bod yn gwylltio, ond dyma eu ffordd nhw o ddangos eu bod yn bryderus ac wedi dychryn. 

Mae Ffion wedi bod yn dioddef o bryder yn y gorffennol. Gwaethygodd hyn dros amser, a bu’n hunan-niweidio yn fwy rheolaidd wrth iddi boeni am ddiogelwch ei hun a’i chwaer. Roedd y teulu wedi cael eu cyfeirio at Barnardo’s, a cafodd y merched therapi chwarae i’w helpu i archwilio eu teimladau. Roedd eu mam wedi ymuno â gweithdai er mwyn iddi ddysgu sgiliau i’w helpu i wella pryder ei merch yn y tymor hir. 

Mae Barnardo’s wedi bod o gymorth mawr i’r teulu cyfan. Mae fy merched yn llawer hapusach, ac rydw i wedi dysgu sgiliau a fydd yn fy helpu i’w cefnogi am weddill eu plentyndod.
Os oedden ni’n mynd i’r parc neu’n mynd am bryd o fwyd ar ôl yr ymosodiad, roedd y ddwy yn barod i ymateb yn fyrbwyll i ddiogelu eu hunain. Roedd y therapi chwarae wedi rhoi amser iddyn nhw i feddwl am eu teimladau ac i’w prosesu. Maen nhw wedi newid cymaint, ac rydw i wedi dysgu technegau i’w helpu nhw unrhyw bryd y bydd rhywbeth yn eu gwneud nhw’n bryderus.

Heather

Mam o Jodie a Ffion

Mae Kirsty yn therapydd chwarae sy’n gweithio gyda Gwasanaeth Lles Teuluoedd Caerdydd. Mae hi’n cefnogi plant sydd wedi dioddef ystod eang o drawma gan gynnwys profedigaeth, esgeulustod, cam-drin domestig a cham-drin rhywiol, yn ogystal â phryder cyffredinol a phroblemau emosiynol. 

Dywedodd: “Efallai nad oes gan blentyn sydd wedi dioddef trawma yr iaith i gyfleu ei brofiadau a’i emosiynau mewn geiriau, ond gall gyfleu ei deimladau yn naturiol drwy chwarae. Mae therapi chwarae dan arweiniad y plentyn, a gall ei helpu i archwilio’r hyn mae wedi’i ddioddef mewn ffordd sy’n gyfforddus iddo. Mae’n gallu dysgu sut i ddatrys problemau ac i ddatblygu eu strategaethau ymdopi."

Mae gweld newidiadau mewn plentyn a oedd wedi bod yn ei chael hi’n anodd iawn ymdopi yn fy ngwneud yn hapus iawn, yn ogystal â gwybod bod Barnardo’s wedi gwneud gwahaniaeth yn eu bywydau

Kirsty

Therapydd chwarae, Gwasanaeth Lles Teuluoedd Caerdydd.

A young girl talks to a woman wearing a Barnardo's lanyard

Mental health services for children and young people

No child should be left to deal with poor mental health alone. That’s why we offer a range of mental health support services for children, young people, and their families.

A young girl draws smiling next to an older woman

Supporting your child's mental health

Whether you’re a parent, carer, or guardian we’re here to help. Find expert advice and tips, as well as a summary of the mental health support we offer. 

A young man smiles sitting on a park bench next to text saying "my mental health"

Are you a young person? 


Everyone has mental health and sometimes you can struggle with how you feel. You’re not alone and help is available. Get support and advice about your mental health or find a service near you.