Skip to navigation


Welsh language: Unprotected, Overprotected: meeting the needs of young people with learning disabilities who experience, or are at risk of, sexual exploitation

Author : Anita Franklin, Phil Raws and Emilie Smeaton (September 2015)

Price : Free

Nod yr astudiaeth ymchwil archwiliadol hon oedd gwella dealltwriaeth o sut i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc ag anableddau dysgu sy'n profi CSE (camfanteisio¿n rhywiol ar blant).

Comisiynwyd yr astudiaeth ymchwil hon sy'n rhychwantu'r Deyrnas Unedig gyfan gan Comic Relief ac mae'n ymateb i fwlch sylweddol yn y ddealltwriaeth bresennol o gamfanteisio'n rhywiol ar blant a phobl ifanc ag anableddau dysgu. Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu canlyniadau'r ymchwil ac mae'n un o blith nifer o gynhyrchion yr astudiaeth. Maent yn cynnwys: crynodeb gweithredol, crynodeb hawdd ei ddarllen o'r adroddiad, cyfarwyddyd ymarfer, ac papurau briffio sy'n benodol i wledydd y Deyrnas Unedig.Associated subjects and types

Policy and research documents, Safeguarding and protection


< Back to publication search