Sut rydyn ni’n cefnogi pobl ifanc sy'n gofalu am rywun sy'n sâl neu'n anabl yn eu teulu.

Nid yw rhai plant yn gallu mwynhau'r pethau syml y mae llawer o blant yn eu cymryd yn ganiataol, gan eu bod yn gofalu am rywun yn eu teulu sy'n sâl neu'n anabl.

Young boy standing in kitchen

Mae gofalwyr ifanc yn ysgwyddo llawer o gyfrifoldebau, gan gynnwys ymolchi a gwisgo'r unigolyn y maent yn gofalu amdano a gofalu am frodyr a chwiorydd iau – yn ogystal â thasgau domestig fel coginio, glanhau a siopa.

Mae hynny'n gofyn llawer gan blentyn.

Mae gofalwyr ifanc yn ysgwyddo cymaint o gyfrifoldebau oedolion, yn aml iawn, maen nhw’n colli cyfleoedd y mae plant eraill yn eu cael i chwarae a dysgu.

Mae nifer yn cael trafferth ym myd addysg ac yn aml iawn maen nhw’n cael eu bwlio am fod yn ‘wahanol’. Gallant gael eu hynysu, heb unrhyw seibiant rhag y pwysau gartref. 

Ein nod yw helpu cynifer o ofalwyr ifanc ag y gallwn. Rydyn ni'n helpu i ofalu am eu hanwyliaid ac yn rhoi amser iddyn nhw fwynhau eu plentyndod.

Drwy ein gwasanaethau ledled y DU, rydyn ni'n:

  • trefnu tripiau a gweithgareddau ar gyfer gofalwyr ifanc
  • rhoi cyngor a chymorth emosiynol i ofalwyr ifanc drwy sesiynau cwnsela
  • helpu'r teulu i gael cymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol
  • siarad ag ysgol gofalwr ifanc, er mwyn i’r athrawon ddeall ei sefyllfa a gallu bod yn gefnogol
  • cynnal canolfannau galw heibio lle gall gofalwyr ifanc gymryd seibiant, cael hwyl, bod yn blentyn - a chyfarfod gofalwyr ifanc eraill
Helpodd Barnardo's fi i gredu ynof i'n hun.  Dechreuais ddeall bod modd i mi gael bywyd, does dim angen i mi fod adref 24/7. Rwy'n rhan o'r Cyngor Gofalwyr Ifanc erbyn hyn, ac rwy'n teimlo'n rhan o rywbeth. Cyn hynny, doeddwn i'm yn teimlo fel fy mod yn perthyn yn unrhyw le.

Megan

Gofalwr ifanc