Skip to navigation


Cysylltu â ni

Uned Polisi ac Ymchwil Barnardo’s Cymru
19-20 Heol Llundain
Castell-nedd
SA11 1LE

Ffôn: 01639 620771

Ffacs: 01639 631408

A fyddech gystal â llenwi’r ffurflen hon pan fyddwch yn cysylltu â ni. Mae’n helpu pan fyddwch yn cynnwys eich rhif ffôn a'ch lleoliad gan ei fod yn ein helpu i ymateb yn gyflym ac yn gywir.

Llenwch yr holl feysydd sydd wedi’u marcio â *.

Eich manylion chi

Eich Neges
Diweddariad e-Newyddion Barnardo's

Os hoffech chi gadw mewn cysylltiad â Barnardo's, cofrestrwch i dderbyn e-gylchlythyrau a fydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein newyddion, ein digwyddiadau a'n hymgyrchoedd a chyfleoedd i'n cefnogi ni! Mae gallu cysylltu â chi dros yr e-bost yn arbed arian i ni a byddwch chi'n gallu rhoi'r gorau i'r tanysgrifiad unrhyw bryd.


Eich Preifatrwydd

Mae Barnardo's yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth ac yn addo parchu eich preifatrwydd. Rheolir yr wybodaeth a gasglwn ac a gadwn yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data (1998). Ni fyddwn yn datgelu, nac yn rhannu gwybodaeth bersonol a ddarperir gennych chi, ag unrhyw fudiadau trydydd parti heb eich caniatâd chi.


Barnardo's Cymru logo

Dewis iaith