Skip to navigation


Gwirfoddoli yng Nghymru

Mae gwirfoddolwyr yn helpu Barnardo’s Cymru mewn sawl ffordd. Meant yn gwirfoddoli i weithio gyda phlanta phobl ifanc yn uniongyrchol, y nein siopau neu swyddfeydd, neu i godi arian. Dibynnu ar eich sgiliau a diddordebau, gallwn wneud yn siwr y cewch y cyfle sydd mwyaf addas i chi.

Barnardo's Cymru logo

Dewis iaith