Skip to navigation


Codi arian dros Barnardo's Cymru

Bucket of coins

Mae Barnardo's Cymru angen codi £3 miliwn bob blwyddyn er mwyn ein galluogi i ddarparu ein 88 o brosiectau yng Nghymru, sy’n cefnogi miloedd o blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n agored i niwed.

Rydym yn cyflawni hyn mewn amryw o wahanol ffyrdd gan gynnwys:

  • Digwyddiadau
  • Rhoddi fel cwmni
  • Rhoddion unigol
  • Drwy ein siopau
  • Codi arian ym myd addysg mewn ysgolion
  • Nawdd
  • Cymynroddion
  • Chymorth Rhodd
I gael gwybod sut y gallwch ein cefnogi ni, cysylltwch â’r tîm ar 029 2043 6236 neu supporter.care@barnardos.org.uk

Barnardo's Cymru logo

Dewis iaith