Skip to navigation


Cyngerdd cefnogwyr ifanc Barnardo's- Caerdydd


Caiff Cyngherddau Cefnogwyr Ifanc Barnardo’s eu cynnal mewn lleoliadau mawreddog, gan ddod â chorau o blant ynghyd i godi arian i gefnogi rhai o’r plant a’r teuluoedd mwyaf agored i niwed yn y DU.


Rydyn ni’n cynnal Cyngerdd Cefnogwyr Ifanc yn Neuadd Dewi Sant a byddem wrth ein bodd pe bai eich ysgol chi yn ymuno â ni i berfformio fel rhan o gôr mawr.

Douglas Coombes MBE fydd yn arwain ein cyngerdd yng Nghaerdydd. Mae wedi gweithio yn y gorffennol gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ac fel cyfarwyddwr cerddorol ar gyfer cystadleuaeth Songs of Praise y BBC.

Dyddiad: 6ed Chwefror

Lleoliad: Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

I sicrhau bod eich ysgol yn gallu cymryd rhan mewn profiad cofiadwy, llenwch ein ffurflen archebu ar-lein. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch drwy e-bost neu ffoniwch 02920 493387.

Young supporters concert main

Barnardo's Cymru logo

Dewis iaith