Skip to navigation


Hanner Marathon Abertawe - Dydd Sul 25ain Mehefin

Ymunwch â thîm Barnardo's #FromTheCityToTheSea ar y cwrs hynod olygfaol, gwastad a chyflym hwn am bris arbennig o £15 (mae’n costio £30 fel arfer). Mae’r cwrs yn cynnwys 6 milltir o arfordir trawiadol a bandiau byw i’ch ysgogi chi ar eich taith.

Rhagor o wybodaeth

www.swanseahalfmarathon.co.uk/affiliate-charities

http://www.barnardos.org.uk/challengeevents/runs_and_walks_detail.htm?ref=123709

uk-run-swanseahalfsmall

I gofrestru

Cysylltwch â rachel.madge@barnardos.org.uk / 029 2049 3387 am god disgownt ac am fanylion sut mae cofrestru.


Pecyn Rhedwyr Barnardo's

Rydym yn gofyn i bawb sy'n cymryd rhan ymrwymo i godi £150 o leiaf, ac yn gyfnewid am hyn fe fyddwn ni'n darparu’r canlynol:

  • tîm digwyddiadau pwrpasol i’ch cefnogi bob cam o’r ffordd.
  • cefnogaeth ac ysbrydoliaeth gan enwogion, therapyddion chwaraeon ac arbenigwyr mewn maeth
  • fest redeg bwrpasol

Bydd yr arian a godwch yn ein helpu ni i gefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd agored i niwed ledled Cymru. Darllenwch fanylion ein gwasanaethau yma.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â rachel.madge@barnardos.org.uk neu ffonio 029 2049 3387

Mi ALLWCH chi wneud hyn!

Barnardo's Cymru logo

Dewis iaith