Skip to navigation


Ar Eich Beic dros Barnardo’s  Taith Feicio De Cymru

Beth am gymryd rhan yn y daith feicio hyfryd hon o Gaerdydd drwy gefn gwlad De Cymru a chodi arian gwerthfawr i Barnardo’s Cymru

Manylion y digwyddiad

Dyddiad: 23/09/2018

Lleoliad: Caerdydd

Ffi gofrestru: £20

Isafswm nawdd: £50

Mae’r  digwyddiad hwn yn gyfle delfrydol i fynd ar eich beic a chodi arian i helpu plant a phobl ifanc agored i niwed, a mwynhau’r awyr agored gyda ffrindiau, teulu a chydweithwyr.

Dim ras ydy’r daith hon sydd tua 35 milltir o hyd. Felly, p’un ai a ydych chi wedi hen arfer â beicio neu os oes sawl blwyddyn wedi mynd heibio ers i chi fynd ar eich beic ddiwethaf, mae’r daith hon yn addas i bawb.

Ers i Ar Eich Beic dros Barnardo’s gychwyn yn 1982, mae miloedd o feicwyr gwych wedi helpu i godi bron i £600,000 i helpu rhai o’r plant a’r teuluoedd mwyaf agored i niwed yng Nghymru.

Mae pob un o feicwyr Barnardo's yn cael cymorth pwrpasol, cyngor rheolaidd ar hyfforddi a chodi arian, parti ar ôl y ras a llawer mwy!

Pam ymuno â #TeamBarnardos?

Tîm digwyddiadau pwrpasol i’ch cefnogi bob cam o’r ffordd.

Mynediad i’n parth hyfforddi ar-lein, lle ceir canllawiau cynhwysfawr ar gyfer pob lefel ffitrwydd.

Pecyn codi arian arbennig Barnardo's.

Cylchlythyrau rheolaidd gyda chyngor ychwanegol i’ch helpu i ragori ar eich targedau hyfforddi a chodi arian.

Barnardo's Cymru logo

Dewis iaith