Skip to navigation


Fframwaith llety a chymorth i ymadawyr gofal yng Nghymru

Mae Barnardo's Cymru yn dweud bod darparu’r gefnogaeth gywir yn effeithio ar addysg, hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth pobl ifanc, yn ogystal â’u hiechyd, eu perthnasoedd a’i rhwydweithiau cymdeithasol. Mae’r fframwaith yn dod ag enghreifftiau o ymarfer da ynghyd er mwyn esgor ar well ymatebion fel bod modd i adawyr gofal gael llety da sy’n diwallu eu hanghenion.

care leaver

Fframwaith llety a chymorth i ymadawyr gofal yng Nghymru

Barnardo's Cymru logo

Dewis iaith