Skip to navigation


Digwyddiadau lleol

Children in a huddle

Mae Barnardo’s yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau lleol ledled y wlad er mwyn codi arian ar gyfer y plant a'r bobl ifanc a gefnogir gan Barnardo's. Beth am fynd i chwilio ym mhle mae'r digwyddiad agosaf ac ymuno yn yr hwyl?

I gael gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir yng Nghymru, ffoniwch 02920 493387.
Barnardo's Cymru logo

Dewis iaith